7 March 2012

Gambar menarik: Sejarah terjadinya air terjun di Niagara

Lereng bukit dikeruk dengan traktor-traktor gergasi

Sejarah Terbentuknya Air Terjun Niagara (PICS) ~ Kumpulan berita aneh dan unik

Sejarah Terbentuknya Air Terjun Niagara (PICS) ~ Kumpulan berita aneh dan unik

Terlihat aliran air mulai membesar

Sejarah Terbentuknya Air Terjun Niagara (PICS) ~ Kumpulan berita aneh dan unik
Sejarah Terbentuknya Air Terjun Niagara (PICS) ~ Kumpulan berita aneh dan unik
Sejarah Terbentuknya Air Terjun Niagara (PICS) ~ Kumpulan berita aneh dan unik
Sejarah Terbentuknya Air Terjun Niagara (PICS) ~ Kumpulan berita aneh dan unik

Sejarah Terbentuknya Air Terjun Niagara (PICS) ~ Kumpulan berita aneh dan unik
Sejarah Terbentuknya Air Terjun Niagara (PICS) ~ Kumpulan berita aneh dan unik
Sejarah Terbentuknya Air Terjun Niagara (PICS) ~ Kumpulan berita aneh dan unik
Sejarah Terbentuknya Air Terjun Niagara (PICS) ~ Kumpulan berita aneh dan unik
Sejarah Terbentuknya Air Terjun Niagara (PICS) ~ Kumpulan berita aneh dan unik
Sejarah Terbentuknya Air Terjun Niagara (PICS) ~ Kumpulan berita aneh dan unik

0 comments:

Post a Comment