18 February 2012

Sejauh mana kebenaran Imam Mahdi Akan muncul pada Oktober 2015


Maka apabila telah datang janji yang pertama,maka kami mengutus hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan dan mereka menguasai seluruh pelosok negeri. Dan itulah janji yang pasti terlaksana (al-Isra‟: 5)

0 comments:

Post a Comment